Aktuelle priser 2018

Driftsbidrag

Pris pr. m³ vand 0 - 999 m³                                            kr. 3,05                         
Pris pr. m³ vand 1000 m³ - derover                            kr. 2,50
Grøn afgift pr. m³ kr. 6,37

 

 

For de private husstande, hvor der endnu ikke er opsat vandmåler, sættes vandforbruget skønsmæssigt til 170 m³ pr. år. Vandværket vil ud over de fastlagte priser opkræve de lovmæssige afgifter der bliver pålagt fra offentlige myndigheder.

 

Fast afgift

Fast afgift pr. boligenhed indtil 500 m³ pr. år                             kr. 495,00             
Fra 501 – 5.000 m³ pr. år kr. 660,00  
Fra 5.001 – 7.500 m³ pr. år     kr. 825,00
Fra 7.501 – 10.000 m³ pr. år kr. 990,00

 

 

 

Tilslutningsbidrag til Skodborg Vandværk

 

Eenfamiliehuse i bymæssig bebyggelse (Faktor 1)                                             kr. 26.791                   
Eenfamiliehuse i åbent land (Faktor 1,75)                                                   kr. 46.883
Erhverv med forbrug 500 - 1.999 m³ (faktor 2,25) kr. 60.279
Erhverv med forbrug 2000 m³ og derover (faktor 3,5) kr. 93.768

 

 Alle priser er eksklusiv moms.

 

For institutioner, erhverv m.m. se det fulde takstblad og tillæg til takstblad