Skodborg Vandværk

Skodborg Vandværk har 822 forbrugere fordelt i området Skudstrup, Skodborg, Mikkelborg og Københoved med tilhørende landområde. Der er lagt forsyningsledninger helt ud i yderområderne. Vi kan forsyne alle hustande i vores forsyningsområde, der dækker et areal på ca. 25 km2

 

Skodborg Vandværk er beliggende på Gejlager 6a.

 

Der udpumpes årligt ca. 150.000 m³.

 

Oversigt over forsynings nettet: